Boarnen
Tsjummearum

Sjoerdco.nl

 

Jo binne hjir by

 

Skiednis fan ús moaie Fryslân

 

 

 

Boarnen: Sjoch foar mear op Wikipedia.org de frije esyklopedy.

 

Yn't foar wolle wy eltsenien tanke foar it brûken fan harren ynfo en oft printsjes. Wy ha ús tige ynspant om der efter te kommen wa as it "copyright" hat, en by guon is dat net slagge. Mocht der immen wêze hokker him/har te koart dien fielt, dan ekskuzen dêrfoar. Wy wolle dêr dan graach oer ynformeare wurde sadat wy dat rjocht sette kinne yn in folgende edysje. Boarnen fan santich jier en âlder binne frij wer te jaan.

Tekeningen: Rob van Eerden, Yllustraasjes: Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Amersfoort/Romeinsimperium.nl

Wopke Eekhof 1851 (regionaal historikus), Algemeene Geschiedenis van Friesland (Steensma, 1845), http://nl.wikipedia.org, Encyclopædia Britannica, Ultimate Reference Suite (2009) Netherlands, The, Encyclopædia Britannica, Chicago. http://www.schattenonderjevoeten.nl, http://fabpedigree.com/pedix /peix16.htm, http://www.archive.org, http://omacl.org/, Juliette Wood, The Celts: life, myth and art isbn978-90-8998-105-9. http://www.bertsgeschiedenissite.nl, Foeke Sjoerds, http://www.stellingwerven.dds.nl, B. Jongma, Diskursygroep op Nifterlaca, K.P.H. Faber, Audulfus, een Friese Koning, H. Halbertsma, Frieslands Oudheid, P. Pentz a.o. (2003), K^ings of the Noardsea, Bremmer Jr, R. H., An Introduction to Old Frisian. Campbell, A., Old English Grammar (Oxford, 1977), Meid, W., Germanische Sprachwissenschaft (Berlijn, 1969), delen I en II, D. Kalma, Skiednis fan Fryslân, (Grou, 1965), side 41. B. Jongma, De H. Bonifatius - syn libben en syn wirk, Ljouwert 1938, Akky van der Veer, Bonifatius en syn tiid, Ljouwert 2004, ISBN 90-5615-088-X, Gerbrand Bruining, The Imperial Index, Marco Mostert (1999) – 754: Bonifatius bij Dokkum vermoord. Utjouwerij Verloren BV. Side 28 It earste Frysk Deiblêd, Frysk Deiblêd, 7 juli 2003 (10 desimber 2009), De opmars fan de Fryske plaknammen (Ljouwerter Krante), Grutsk op Fryslân.eu (sjoen op 10 desimber 2009), Simmer 2000, (sjoen op 10 desimber 2009), Noordhoff Atlasproducties (2009). De Bosatlas van Fryslân Noordhoff Atlas Producties. ISBN 9789001779047, De eerste koningen van Nederland, Aspekt útjouwerij, ISBN 978-90-5911-323-7, J. van Doesburg (2000), What's in a name? De naam Wijk in relatie tot de ligging en de functie van de nederzetting, blz. 67-82, in: M.A. van der Eerden-Vonk, J. Hauer en G.W.J. van Omme (2000), Wijk bij Duurstede: 700 jaar stad, Uitgeverij Verloren, ISBN 9065506195, J. Dijkstra, J. van Doesburg en M.M. Sier (2007), blz. 225-227, in: Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 2004- 2005, Rotosmeets Grafiservices, Utrecht, ISSN 1386-8527, W.A. van Es, H. Sarfatij en P.J. Woltering (1988), Archeologie in Nederland, Meulenhoff Informatief, Amsterdam, ISBN 9029099178, W.A. van Es en W.A.M. Hessing (1994), Romeinen, Friezen en Franken, in het hart van Nederland, Utrecht-1994, pag. 89-94, W.A. van Es en W.J.H. Verwers (1985), Archeologie in het Kromme Rijngebied: Het ontstaan van een project, blz. 216-227, in: Maandblad Oud-Utrecht, nr. 5 mei 1985, ISSN 0030-6738, W.A. van Es en W.J.H. Verwers (1995), House Plans from Dorestad, in: A. Mars et al. (red) (1995), Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Volume 41, ROB, blz. 173-181, ISBN 90-73104-20-3, W.A. van Es en W.J.H. Verwers (2000), De voorgeschiedenis van Wijk bij Duurstede, blz. 25-40, in: M.A. van der Eerden-Vonk, J. Hauer en G.W.J. van Omme (2000), Wijk bij Duurstede: 700 jaar stad, Uitgeverij Verloren, ISBN 9065506195, Gemeente Wijk bij Duurstede (2007), Vondst van de week 12: tussenstand (folder over opgravingen in 2007 in het VeilingPark), D.J. Henstra (1999), The evolution of the money standerd in medieval Frisia, Grafisch Centrum RUG, ISBN 9036712025 (pdf-file), D.H. de Jager (2002) in: Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 2000-2001, blz. 236, PlantijnCasparie, Utrecht, ISSN 1386-8527, H. Kars en J.M.A.R. Wevers, Early-Medieval Dorestad, an Archaeo-Petrological Study. Part VII: Amber, in: W.A. van Es et al. (red) (1983), Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Volume 33, ROB, blz 61-81. S. Lebecq (1992), The Frisian trade in the Dark Ages; a Frisian or a Frankish/Frisian trade?, in: Carmiggelt, A.,(ed). Rotterdam Papers VII, pp. 7-15, G.M. de Meyer en C.F.M. Koch (2002), De herkomst van het zilver uit de vroegmiddeleeuwse Friese munten, in: Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 5, Uitgeverij Verloren, ISBN 9065507574, Navis II project, De vroeg-middeleeuwse haven van Dorestad , A. Quak (2004), Zum Namen Dorestad, blz. 252-260, in: Astrid van Nahl, Lennart Elmevik en Stefan Brink, Namenwelten: Orts- und Personennamen in historischer Sicht, Walter de Gruyter, ISBN 9783110181081, Spiegel Historiael, Dorestad, nummer 4 april 1978, Fibula- Van Dishoeck, Haarlem (speciaal nummer samen met Westerheem), E. Taverne (2005), Terug naar Dorestad, blz. 171-186, in: R. Rutte en H. van Engen (red) (2005), Stadswording in de Nederlanden: op zoek naar overzicht, Uitgeverij Verloren, Hilversum, ISBN 9789065508492 , F. Theuws (2003), De sleutel van Servaas, Vossiuspers UvA, Amsterdam, ISBN 9056293001 (pdf-file), L. Toorians (2005), De etymologie van Dorestat, blz. 42-53, Jaarboek Oud-Utrecht 2005, ISBN 90-71108-24-4 , L. van der Tuuk (2005), Denen in Dorestad: de Deense rol in de ondergang van Dorestad, blz. 6-40, Jaarboek Oud-Utrecht 2005, ISBN 9071108244 (verkorte versie), A. Willemsen (2009), Dorestad. Wereldstad in de middeleeuwen, Walburg Pers, Zutphen, ISBN 978905730627 3, diverse auteurs (9e eeuw), Annales Bertiniani, jaren 834-863, Annales Fuldenses, jaren 835-857, Annales Xantenses, jaren 834-850 , Liudger (ca. 800), Vita Gregorii abbatis Traiectensis, in: editie O. Holder-Egger (1887), Monumenta Germaniae Historica, Scriptores (in folio), 15 deel 1, blz. 71, Rembertus (circa 875), Vita Anskarii, hoofdstuk VII, XX, XXIV en XXVII, Willibald, Vita Bonifatii, hoofdstuk 4, Lauran Toorians, De Cananefaten in taalkundig perspectief. In: W. de Jonge, J. Bazelmans and D.H. de Jager (eds.), Forum Hadriani. Van Romeinse stad tot monument. Utrecht, 2006, www.livius.org, Jonge, W. de, J. Bazelmans en D.H. de Jager (red.), Forum Hadriani. Van Romeinse stad tot monument. Utrecht, Uitgeverij Matrijs, 2006, L. van der Tuuk, J. Dijkstra, J. van Doesburg en M.M. Sier, E. Taverne, blz. 179, F. Theuws, blz. 14-16, Kosmograaf van Ravenna, Cosmographia I.11, W.A. van Es en W.J.H. Verwers (2000), blz. 32, L. Tooriaans, blz. 43, W.A. van Es en W.J.H. Verwers (2000), blz. 25, D.H. de Jager, Navis II, W.A. Casparie en J.E.J. Swarts, Hout, in: Spiegel Historiael, blz. 267-281, W.A. van Es, H. Sarfatij en P.J. Woltering, blz. 170-172, W.A. van Es en W.J.H. Verwers (2000), blz. 33-34, W.A. van Es en W.J.H. Verwers (1985), blz. 223, W.A. van Es, H. Sarfatij en P.J. Woltering (1988), blz. 172, spreekt over duizenden graven, alle west-oost gericht. Een derde grafveld wordt hier genoemd [1]. http://www.gallischehoeve.be/

http://how-to-make-money-online-free.info/nederland-kaart&page=7, http://www.wazamar.org/Familiewapens-in-de-Nederlanden/Heraldische-Wapenkunde-in-de-Nederlanden/bl-tekensw-kroon.htm, D. Eckstein (1978), Dendrochronologisch onderzoek naar ouderdom en herkomst van hout uit waterputten, blz. 308-312, in: Spiegel Historiael, W.A. van Es en W.J.H. Verwers (2000), blz. 35-37, W.A. van Es en W.J.H. Verwers (1995), H. Kars en J.M.A.R. Weavers, D.J. Henstra, blz. 48, G.M. de Meyer en C.F.M. Koch, blz. 7, H. Enno van Gelder (1978), Munten, in: Spiegel Historiael, blz. 302-304, A. Willemsen zegt op blz. 24-25 en 79, Rembertus, hoofdstuk XX, Odbert (11e eeuw), Passio Friderici Episcopi Traiectensis auctore Odberto, in: editie O. Holder-Egger, Monumenta Germaniae Historica, Scriptores (in folio), 15 deel 1, blz. 354, A. Willemsen, blz. 161-162, L.A. Morden (2007), How much material damage did the Northmen actually do to ninth-centery Europe?, Simon Fraser-universiteit, blz. 182 (thesis), Verhaald in onder meer de Annales Bertiniani, Rijksmuseum van Oudheden, W.A. van Es (1978), De ontwikkeling van het onderzoek, in: Spiegel Historiael, blz. 197, W. Prummel (1978), Vlees, gevogelte en vis, in: Spiegel Historiael, blz. 282-293, Vondsten n.a.v. een opgraving in het VeilingPark in 2007 lijken aan te geven dat er meer overbleef dan alleen dit, zie Gemeente Wijk bij Duurstede, Vondst van de week 12, K. Smit (1999), Alcuin kreeg een bord pap in Utrecht aan de Rijn, blz. 67-69, B.R. van Wickevoort Crommelin, P. Quinctilius Varus - Das Bild des Verlierers, geschichte.uni-osnabrueck.de (2000). http://fryskebeweging.nl/fryslan/kening-redbad-wegeret-it-doopsel/attachment/kening-redbad/

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Friese_oorlogen, Officiële website van de Nederlandse overheid, CBS - Belangrijke statistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek, Nederland, Mulder, L., Doedens, A.,Kortlever, Y. Geschiedenis van Nederland, van préhistorie tot heden.1989, Frisians first to recognize USA (sjoen op 23 feb. 2010), Konsepttekst ‘canon’ Fryske skiednis, drs. K. Huisman, 23 feb. 2008 (sjoen op 20 feb. 2010), O. Vries, Het Heilige Roomse Rijk en de Friese Vrijheid (Leeuwarden 1986), M.P. van Buijtenen, De grondslag van de Friese vrijheid (Assen 1953), B.H. Slicher van Bath, Problemen rond de Friese middeleeuwsche geschiedenis in Schetsen en studiën op het gebied der middeleeuwse geschiedenis, (Arnhem 1978, herdruk), Barends, S. e.a. (red.) (2005): Het Nederlandse landschap. Een historisch-geografische benadering, Matrijs, Utrecht, Berendsen, H.J.A. (2004): De vorming van het land, Inleiding in de geologie en de geomorfologie, Koninklijke Van Gorcum, Assen, Berendsen, H.J.A. (2005): Landschap in delen, Overzicht van de geofactoren, Koninklijke Van Gorcum, Assen, Mulder, E. de, Geluk, M.C., Ritsema, I., Westerhoff, W.E., Wong, T.E. (Eds) (2003): De ondergrond van Nederland, Wolters-Noordhoff, Groningen, Blok, D.P. (red) et al (1977-1983): Algemene Geschiedenis der Nederlanden, Fibula-Van Dishoeck, Haarlem, Blom, J.C.H., Lamberts, E. (red) (2006): Geschiedenis van de Nederlanden, HBuitgevers, Baarn, Encyclopædia Britannica, Ultimate Reference Suite (2009): Low Countries, history of, Encyclopædia Britannica, Chicago, P. Vos en P. Kiden, De landschapsvorming tijdens de steentijd, in: J. Deeben et al. (red) (2005), De steentijd in Nederland, Archeologie 11/12, blz. 7, Krips, Meppel, ISBN 90-807149-2-5,

 

Einde fan Skiednis fan Fryslân oant it jier 1000

 

 

Tebek nei Begjinside