Splinter
Tsjummearum

Sjoerdco.nl

 

 

Splinter

 

Ik ha by dokter west

ik hie in splinter yn'e hân.

Dokter sei ik helje him der út

en die myn hân yn't ferbân.

 

Nei in dei wie it al wat better

mem sei sa is't wol klear.

Mem die der gau in tút op

en no docht it net mear sear.

 

 

Sjoerd F Talsma

 

Tebek nei Ferteltsjes