Sinteklaas
Tsjummearum

Sjoerdco.nl

 

 

 

Sinteklaas

 

 

It is wol hiel bysûnder

ja, it is in súver wûnder

Sinteklaas oan in parasjut

en stapt it fleanmasine út.

 

De pakjes Piter seit

ik wit wol wer at it oan leit

de Sint hat it fierstente drok

hy struit no pakjes op gelok.

 

Beppe kryt in iPod op har dak

en Klaske in piip mei tabak

heit sei dit kin sa net bliuwe

ik sil Sinteklaas wol skriuwe.

 

Fan doe ôf oan, echt wier

wie Sinteklaas wer hiel blier

mei help fan alle heiten yn it lân

kamen alle pakjes no goed oan.

 

 

Sjoerd F Talsma

 

 

 

Tebek nei Ferteltsjes