Opskuor
Tsjummearum

Sjoerdco.nl

 

 

Opskuor

 

It libben

in tel

noch minder

yn ivichheid

sa as myn flybke

yn it wetter falt

ienris de omjouwing

yn opskuor bringt

om dan foargoed

yn'e ûnmjitlikheid

te ferdwinen.

 

Sjoerd F Talsma

 

 

Tebek nei Ferteltsjes