Myn namme
Tsjummearum

Sjoerdco.nl

 

Myn namme is leafde

 

 

IK bin leafde en oeral

oeral wer IK bin

bin IK as leafde

leafde foar jo en elts

elts hat MIJ nedich

nedich om yn MIJ te libjen

libjen yn leafde

leafde foar MIJ

MIJ leaf hawwe

hawwe minsken leaf.

 

 

Sjoerd F Talsma

 

Tebek nei Ferteltsjes