Myn libben
Tsjummearum

Sjoerdco.nl

 

 

Myn Libben

 

 

Ea, samar begûn,

der nei hie'k

langstme om dy lang

myn fjoeriche omklamming

te jaan,

wernei't ik my

dochs oan dy ferbaarne sil

as it ea sa fier is,

myn leave libben.

 

Sjoerd F Talsma

 

Tebek nei Ferteltsjes