Een geknakt leven
Tsjummearum

Sjoerdco.nl

Over een kennis die tweemaal een echtgenoot verloor aan kanker.

 

 

Een geknakt leven

Van stekje tot bloem hoe mooi bij zonneschijn

door stormen en regen geteisterd, dat deed pijn

gebroken en kleurloos stond je er even bij

maar wolken en stormen gaan eens voorbij

de geknakte bloem kwam weer tot leven

door de zon gestreeld al was het maar voor even

 

de bloem bloeide weer als nooit te voren

toch ging dit mooie ook nu weer verloren

een passant zo met deze bloem begaan

zal teder stil en machteloos staan

hopend op een onvermoede kracht

dat de bloem ooit weer bloeien mag, in volle pracht.

 

Sjoerd F Talsma

 

Tebek nei Ferteltsjes