Dûnsje
Tsjummearum

Sjoerdco.nl

 

 

Dûnsje

 

 

Ik wol dûnsje mei dy

ik wol dûnsje mei dy

dan bin'k ticht bij dy

en dan fiel ik my frij

ik wol dûnsje mei dy

 

ik dûnsje net graach

mar dat is no gjin fraach

do seist yn myn ear

ik wol ek noch wol mear

ik wol dûnsje mei dy

 

ik pak dy wer fêst

dat fynsto wol bêst

wa hie it oait tocht

dat it ús neier brocht

ik wol dûnsje mei dy

 

dat is wat ik wol

in libben lang fol

en as it dan mat

is't mei dy leave skat

ik wol dûnsje mei dy

 

Ik wol dûnsje mei dy

ik wol dûnsje mei dy

dan bin'k ticht bij dy

en dan fiel ik my frij

ik wol dûnsje mei dy

 

Sjoerd F Talsma

 

Tebek nei Ferteltsjes