Brutsen leafde
Tsjummearum

Sjoerdco.nl

 

Brutsen leafde

in leafde mei krêft

in leafde mei takomst

mei ien ferkearde sel

 

no leit dêr myn brutsen leafde

yn 'e klauwen fan de dea

't is myn libben ta hel

 

Sjoerd F Talsma

 

 

 

Tebek nei Ferteltsjes